بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب دفترچه ی مرگ

کتاب دفترچه ی مرگ

اثر نیسیو ایسین از انتشارات پیدایش


 کتاب در آغوش دریا

کتاب در آغوش دریا

اثر روتا سپتیس از انتشارات راه معاصر


 کتاب امیلی و صعود

کتاب امیلی و صعود

اثر ال. ام. مونتگمری از انتشارات قدیانی


 کتاب امیلی در نیومون

کتاب امیلی در نیومون

اثر ال. ام. مونتگمری از انتشارات قدیانی


 کتاب امیلی و جست و جو

کتاب امیلی و جست و جو

اثر ال. ام. مونتگمری از انتشارات قدیانی


 کتاب کلیله و دمنه

کتاب کلیله و دمنه

اثر مژگان شیخی از انتشارات سوره مهر


 کتاب گلستان سعدی

کتاب گلستان سعدی

اثر فرهاد حسن زاده از انتشارات سوره مهر


 کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات

کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات

اثر مهری ماهوتی از انتشارات سوره مهر


 کتاب گرشاسب نامه

کتاب گرشاسب نامه

اثر احمد عربلو از انتشارات سوره مهر


 کتاب گزیده غزلیات شمس تبریزی

کتاب گزیده غزلیات شمس تبریزی

اثر مولوی از انتشارات پیدایش