بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب تابستان دیوانه

کتاب تابستان دیوانه

اثر ریتا ویلیامزگارسیا از انتشارات پرتقال


 کتاب سوفی و لباس قرمز

کتاب سوفی و لباس قرمز

اثر مونیکا رینالدینی - ویلما کاستتی از انتشارات دات


 کتاب روز دلپذیر سوفی

کتاب روز دلپذیر سوفی

اثر مونیکا رینالدینی - ویلما کاستتی از انتشارات اختران


 کتاب چارلی و سوفی و قطار اسباب بازی

کتاب چارلی و سوفی و قطار اسباب بازی

اثر مونیکا رینالدینی - ویلما کاستتی از انتشارات اختران


 کتاب خطای ستارگان بخت ما

کتاب خطای ستارگان بخت ما

اثر جان گرین از انتشارات پیدایش


 کتاب اشتعال

کتاب اشتعال

اثر سوزان کالینز از انتشارات افراز


 کتاب من و مرشدم

کتاب من و مرشدم

اثر پل زیندل از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب هر روز

کتاب هر روز

اثر دیوید لویتان از انتشارات میلکان


 کتاب جان جهان

کتاب جان جهان

اثر سوزانا تامارو از انتشارات هرمس


 کتاب توبیاس و فرشته

کتاب توبیاس و فرشته

اثر سوزانا تامارو از انتشارات محراب قلم