کتاب امیلی و جست و جو

اثر ال ام مونتگمری از انتشارات قدیانی - مترجم: سارا قدیانی-ادبیات نوجوان

یلی میداند که قرار است نویسنده بزرگی شود و به همراه عشق کودکی اش،تدی کنت با هم از پس موانع برآیند. اما...
این کتاب مارا در ماجراها،رویاها و عشق های امیلی استار مزرعه نیومون شریک می کند و خواننده را در هرسنی که باشد جذب خود می کند.

عنوان: امیلی و جست و جو - کتاب سوم از سه گانه امیلی؛ نویسنده: لوسی مود مونتگمری؛ مترجم: سارا قدیانی؛ تهران، قدیانی، 1394، در 352 ص؛ شابک: 9786002514035؛


خرید کتاب امیلی و جست و جو
جستجوی کتاب امیلی و جست و جو در گودریدز

معرفی کتاب امیلی و جست و جو از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب امیلی و جست و جو


 کتاب روشنی
 کتاب خورشید هنوز یک ستاره است
 کتاب سفر به آفریقا
 کتاب آخرین کتاب جهان
 کتاب ستاره سپیده دم 1
 کتاب مجموعه رمان های در جست و جوی دلتورا (8 جلدی)