کتاب بازداشتگاه متروک

اثر آلی کنن از انتشارات پیدایش - مترجم: شهره نور صالحی-ادبیات نوجوان

وقتی بازداشتگاه برای همیشه تعطیل شد، اهالی فکر می کردند همه از آنجا رفته اند؛ اما چند نفر می دانستند کاس هنوز در آن ساختمان زندگی می کند و همان ها بودند که نقشه های شومی برایش داشتند...
تا اینکه سر و کله ی لکسی پیدا شد.


خرید کتاب بازداشتگاه متروک
جستجوی کتاب بازداشتگاه متروک در گودریدز

معرفی کتاب بازداشتگاه متروک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازداشتگاه متروک


 کتاب روح سگ زوزه می کشد
 کتاب پارک ترس و لرز
 کتاب فرار
 کتاب قدرت استثنایی
 کتاب اردوی خزنده
 کتاب دوربین شیطانی