کتاب بی روح

اثر نیل شوسترمن از انتشارات آذرباد - مترجم: یاسمن میرزاپور-ادبیات نوجوان

بعد از تخریب قبرستان – آخرین پناهگاه امن گسسته ­های فراری – کانر و لو درحال فرار هستند؛ اما برای اولین بار، هدف‌شان فقط فرار نیست.
این بار آن‌ها به سمت پاسخ می­روند. پاسخ آن‌ها در قالب زنی­ست که سازمان "کنترل شهروندی" سعی کرده از کل تاریخ پاک کند. اگر بتوانند آن زن را پیدا کنند و بفهمند چرا مأموران سایه ­مانندِ پشت گسستگی آن‌قدر از او می­ترسند، ممکن است کلیدی برای نابودی همیشگی گسستگی پیدا کنند. کم، پسر به‌هم پیوسته، نقشه کشیده سازمان سازنده ها­یش را نابود کند؛ چون می­داند اگر بتواند کنترل شهروندی را به زانو درآورد، ریسا خواهد دید که کم واقعاً چه حسی نسبت به او دارد؛ و بدون ریسا، کم درست به یاد نمی ­آورد انسان بودن چه حسی دارد. با وجود مقامات پلیس بزهکاران نوجوان و دزدان اعضای انتقام­جو، راه کانر، لو، کم و ریسا باهم تلاقی کرده و همگی تغییر خواهند کرد


خرید کتاب بی روح
جستجوی کتاب بی روح در گودریدز

معرفی کتاب بی روح از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بی روح


 کتاب بازیکن شماره 1 آماده
 کتاب سازندگان دنیای کهن
 کتاب فرقه ی اسسین ها 1
 کتاب آنی شرلی (8 جلدی)
 کتاب بی استعداد
 کتاب جزیره ی جمجمه