کتاب خورشید نفرین شده 1

-ادبیات نوجوان

کیان با هزاران کینه و دردی که از کودکی در قلبش دارد و سودای مقام و قدرتی که در تمام وجودش زبانه می کشد؛ گردن بندی جادویی می سازد و نام خورشید را بر آن می گذارد؛ برای آن پنج الماس با قدرت های کاملا متفاوت در نظر می گیرد و در راه ساخت الما س ها از افراد بسیاری کمک می گیرد و هیچکس از اهداف شوم و سیاه او با خبر نیست...
اما او بی خبر از کسی است که سال ها در کنار او گام بر می داشته و علیه او می اندیشد...


خرید کتاب خورشید نفرین شده 1
جستجوی کتاب خورشید نفرین شده 1 در گودریدز

معرفی کتاب خورشید نفرین شده 1 از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خورشید نفرین شده 1


 کتاب دربار درخشان
 کتاب فروخته شده
 کتاب بروکلینی دیگر
 کتاب دایره المعارف مصور اسلحه
 کتاب کورالاین
 کتاب همه چیز همه چیز