کتاب دختری که نبود

-ادبیات نوجوان

دختری که نبود» اثری پست‌مدرن است که با روایت‌های عجیب و غریب شکل می‌گیرد. در این کار موجودات خیالی وجود دارند که هر کدام از آن‌ها صبحت می‌کنند و بخشی از ماجراهای رمان را پیش می‌برند.


خرید کتاب دختری که نبود
جستجوی کتاب دختری که نبود در گودریدز

معرفی کتاب دختری که نبود از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دختری که نبود


 کتاب سوپ جوجه برای روح نوجوان
 کتاب ۴ روز در صف برای تماشای جنگ ستارگان
 کتاب زخم های پولادین
 کتاب سیزده دلیل برای این که
 کتاب نامه مرموز
 کتاب قلعه متحرک