کتاب دختری که نبود

-ادبیات نوجوان

دختری که نبود» اثری پست‌مدرن است که با روایت‌های عجیب و غریب شکل می‌گیرد. در این کار موجودات خیالی وجود دارند که هر کدام از آن‌ها صبحت می‌کنند و بخشی از ماجراهای رمان را پیش می‌برند.


خرید کتاب دختری که نبود
جستجوی کتاب دختری که نبود در گودریدز

معرفی کتاب دختری که نبود از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دختری که نبود


 کتاب خورشید هنوز یک ستاره است
 کتاب فقط پتی
 کتاب نابغه
 کتاب هتلی در کنج تلخ و شیرین
 کتاب هابیت یا آن جا و بازگشت دوباره
 کتاب گسسته