کتاب دفترچه ی مرگ

اثر نیسیو ایسین از انتشارات پیدایش - مترجم: سیما تقوی-ادبیات نوجوان

قتل‌های هولناکی در لس‌آنجلس رخ می‌دهد و قاتل، سرنخ‌هایی در صحنه هر قتل از خود برجای می‌گذارد...کشف رمز این قتل‌ها از عهده پلیس خارج است، شاید وقتش شده آدمی به هوشمندی خود قاتل وارد صحنه شود، مثلا کسی مانند L، کارآگاهی مشهور با قدرت‌های ذهنی ماوراء تصور بشر!


خرید کتاب دفترچه ی مرگ
جستجوی کتاب دفترچه ی مرگ در گودریدز

معرفی کتاب دفترچه ی مرگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دفترچه ی مرگ


 کتاب امیلی در نیومون
 کتاب کیه این وقت شب
 کتاب من غیرقانونی
 کتاب بی صدایی
 کتاب مجموعه رمان های روون
 کتاب گربه بلیتس