کتاب فقط پتی

اثر جین وبستر از انتشارات البرز - مترجم: پوران لشینی ابیان-ادبیات نوجوان

Just Patty is the prequel to When Patty Went to College, which was Websters first novel. We see the same lovable prankster at school, causing just as much havoc as ever and delighting her fellow students with her scornful disregard for rules and etiquette.


خرید کتاب فقط پتی
جستجوی کتاب فقط پتی در گودریدز

معرفی کتاب فقط پتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فقط پتی


 کتاب طوفان جنگ
 کتاب من غیرقانونی
 کتاب آخرین تک شاخ
 کتاب گذر از جهنم (دونده ی هزارتو)
 کتاب دریا پشت ایستگاه قطار است
 کتاب بخشنده