کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند

اثر فریده چیچک اوغلو از انتشارات ماهی - مترجم: فرهاد سخا-ادبیات نوجوان

باریش پسر کوچکی است که در زندان زنان بزرگ شده است، چون مادرش زندانی است و او بیرون از زندان کسی را ندارد. او در طول سال‌ها، به زندگی در زندان خو کرده است و در میان زندانیان، بیش از همه، به اینجی وابسته است. اما اینجی آزاد می‌شود و باریش، غمگین از دوری اینجی، مرتب برایش نامه می‌نویسد و از وقایع زندان و حال‌ و‌ روز زندانیان می‌گوید، اما نامه‌هایش به اینجی نمی‌رسد. این داستان در قالب نامه‌نگاری است، نامه‌های باریش به اینجی.
نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند رمانی برای نوجوانان است. فریده چیچک‌اوغلو، نویسنده‌ی ترکیه‌ای این داستان، مفاهیم عمیق انسانی، چون آزادی و عدالت را در تار و پود روایت تنیده و و آن را از زبان یک کودک بیان ‌کرده است.


خرید کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند
جستجوی کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند در گودریدز

معرفی کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند


 کتاب دختری در اتاق دربسته
 کتاب هری پاتر و زندانی آزکابان
 کتاب خانه خیابان مانگو
 کتاب هابیت یا آن جا و بازگشت دوباره
 کتاب خورشید هنوز یک ستاره است
 کتاب مزایای منزوی بودن