کتاب هفت تا هفت تا

اثر هالی گلدبرگ اسلون از انتشارات پیدایش - مترجم: آرزو احمی-ادبیات نوجوان

معلمان "ویلو" معتقدند که او بسیار بااستعداد است، اما وقتی ویلو آزمون سراسری ایالتی را در 17 دقیقه تمام می‌کند و نمره‌ی کامل می‌گیرد، به او تهمت تقلب می‌زنند. ویلو یتیم است و مجبور می‌شود مدتی با مای گوین و خانواده‌ی ویتنامی‌اش زندگی کند، و این زندگی تازه حوادث پیچیده، متفاوت و تأثیرگذاری را رقم می زند.


خرید کتاب هفت تا هفت تا
جستجوی کتاب هفت تا هفت تا در گودریدز

معرفی کتاب هفت تا هفت تا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هفت تا هفت تا


 کتاب راز ویلیام استورتیس
 کتاب زخم های پولادین
 کتاب مجموعه رمان های روون
 کتاب حفره
 کتاب خاطرات صد در صد واقعی یک سرخ پوست پاره وقت
 کتاب هر دو در نهایت می میرند