کتاب گریگور و رمز سرپنجه

اثر سوزان کالینز از انتشارات نشر ویدا - مترجم: عاطفه احمدی-ادبیات نوجوان

Gregor and the Code of Claw (Underland Chronicles, #5), Suzanne Collins
عنوان: تاریخ اعماق زمین - کتاب 5 - گریگور و رمز سرپنجه؛ نویسنده: سوزان کالینز؛ مترجم: عاطفه احمدی؛ تهران، ویدا، چاپ اول و دوم 1392؛ در 323 ص؛ شابک: 9786002910356؛ موضوع: داستانهای علمی تخیلی از نویسندگان انگلیسی قرن 20 م


خرید کتاب گریگور و رمز سرپنجه
جستجوی کتاب گریگور و رمز سرپنجه در گودریدز

معرفی کتاب گریگور و رمز سرپنجه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گریگور و رمز سرپنجه


 کتاب آبشار یخ
 کتاب ستاره ها را بشمار
 کتاب نفرتی که تو می کاری
 کتاب همه ی پرسش های اشتباه 1
 کتاب شکستن دماغ استالین
 کتاب نجیب زادگان ورونایی