بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب دختر پادشاه دزدان دریایی 1

کتاب دختر پادشاه دزدان دریایی 1

اثر تریشیا لونسلر از انتشارات نشر ویدا


 کتاب داستان انتقام

کتاب داستان انتقام

اثر سیامک گلشیری از انتشارات هوپا


 کتاب آرش و تهمینه

کتاب آرش و تهمینه

اثر سیامک گلشیری از انتشارات هوپا


 کتاب خانه ای در تاریکی

کتاب خانه ای در تاریکی

اثر سیامک گلشیری از انتشارات هوپا


 کتاب خونخواهی سیاوش

کتاب خونخواهی سیاوش

اثر منوچهر اکبرلو از انتشارات سوره مهر


 کتاب هفت خان اسفندیار

کتاب هفت خان اسفندیار

اثر راضیه قلی پور از انتشارات سوره مهر


 کتاب هفت خان رستم

کتاب هفت خان رستم

اثر معصومه لشنی از انتشارات سوره مهر


 کتاب سفر رستم به سمنگان/رستم و اکوان دیو

کتاب سفر رستم به سمنگان/رستم و اکوان دیو

اثر فهیمه باروتچی از انتشارات سوره مهر


 کتاب بهرام چوبینه و گردیه

کتاب بهرام چوبینه و گردیه

اثر راضیه قلی پور از انتشارات سوره مهر


 کتاب لهراسب و گشتاسب

کتاب لهراسب و گشتاسب

اثر منوچهر اکبرلو از انتشارات سوره مهر