بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب پسری از شاخ آفریقا

کتاب پسری از شاخ آفریقا

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات قصه باران


 کتاب جعبه سیاه

کتاب جعبه سیاه

اثر جولی شوماخر از انتشارات قصه باران


 کتاب اریک فوگلر

کتاب اریک فوگلر

اثر بئاتریس اوسس از انتشارات هوپا


 کتاب جادوگر کوه آتشین قله

کتاب جادوگر کوه آتشین قله

اثر استیو جکسون از انتشارات هوپا


 کتاب موجودات میکروسکوپی

کتاب موجودات میکروسکوپی

اثر پل هریسون از انتشارات سایه گستر


 کتاب حشرات

کتاب حشرات

اثر پل هریسون از انتشارات سایه گستر


 کتاب ماشین های سریع السیر

کتاب ماشین های سریع السیر

اثر پل هریسون از انتشارات سایه گستر


 کتاب خودروهای غول آسا

کتاب خودروهای غول آسا

اثر پل هریسون از انتشارات سایه گستر


 کتاب دزدان دریایی

کتاب دزدان دریایی

اثر پل هریسون از انتشارات سایه گستر


 کتاب مجموعه خواهران گریم

کتاب مجموعه خواهران گریم

اثر مایکل باکلی از انتشارات سایه گستر