بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب ترکیه

کتاب ترکیه

اثر کریس ابوک از انتشارات ققنوس


 کتاب تایلند

کتاب تایلند

اثر جفری ای کمبل از انتشارات ققنوس


 کتاب پاکستان

کتاب پاکستان

اثر ویلیام گودوین از انتشارات ققنوس


 کتاب ایالات متحده آمریکا

کتاب ایالات متحده آمریکا

اثر مارکوس وب از انتشارات ققنوس


 کتاب انگلستان

کتاب انگلستان

اثر ویلیام دبلیو لیس از انتشارات ققنوس


 کتاب امارات متحده عربی

کتاب امارات متحده عربی

اثر دبرا ای میلر از انتشارات ققنوس


 کتاب یوهانس گوتنبرگ

کتاب یوهانس گوتنبرگ

اثر فران ریس از انتشارات ققنوس


 کتاب انتقام جویان تاریکی 2

کتاب انتقام جویان تاریکی 2

اثر مونا زواشکیانی از انتشارات آرمان رشد


 کتاب داستان باورنکردنی هانا کمپ

کتاب داستان باورنکردنی هانا کمپ

اثر لئونی اگنیو از انتشارات ایران بان


 کتاب افعی و بال های شب

کتاب افعی و بال های شب

اثر کریسا برودبنت از انتشارات ایران بان