بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب میزان

کتاب میزان

اثر حسن حسینی از انتشارات سوره مهر


 کتاب روی موج باران

کتاب روی موج باران

اثر بابک نیک طلب از انتشارات سوره مهر


 کتاب زمستان بی شازده

کتاب زمستان بی شازده

اثر فاطمه نفری از انتشارات سوره مهر


 کتاب تنبیه کاری

کتاب تنبیه کاری

اثر محمدرضا سرشار از انتشارات سوره مهر


 کتاب با تو هوا خوب است

کتاب با تو هوا خوب است

اثر محمود پوروهاب از انتشارات سوره مهر


 کتاب کابوس بارانی گنجشک‎ها

کتاب کابوس بارانی گنجشک‎ها

اثر رسول آبادیان از انتشارات افکار


 کتاب جایی در تاریکی

کتاب جایی در تاریکی

اثر والتر دین مایرز از انتشارات افق


 کتاب ایلیاد هومر

کتاب ایلیاد هومر

اثر نیک مک کارتی از انتشارات افق


 کتاب ویروس ها

کتاب ویروس ها

اثر مهدی ضرغامیان از انتشارات محراب قلم


 کتاب نبرد خندق

کتاب نبرد خندق

اثر مسعود آذرباد از انتشارات جمکران