بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب روح سگ زوزه می کشد

کتاب روح سگ زوزه می کشد

اثر آر ال استاین از انتشارات پیدایش


 کتاب پارک ترس و لرز

کتاب پارک ترس و لرز

اثر آر ال استاین از انتشارات پیدایش


 کتاب فرار

کتاب فرار

اثر آر ال استاین از انتشارات پیدایش


 کتاب قدرت استثنایی

کتاب قدرت استثنایی

اثر آر ال استاین از انتشارات پیدایش


 کتاب اردوی خزنده

کتاب اردوی خزنده

اثر آر ال استاین از انتشارات پیدایش


 کتاب دوربین شیطانی

کتاب دوربین شیطانی

اثر آر ال استاین از انتشارات پیدایش


 کتاب لقب من هیولا

کتاب لقب من هیولا

اثر آر ال استاین از انتشارات پیدایش


 کتاب مومیایی

کتاب مومیایی

اثر آر ال استاین از انتشارات پیدایش


 کتاب دکتر میم

کتاب دکتر میم

اثر آر ال استاین از انتشارات پیدایش


 کتاب روشنگری های آلبرت اینشتین

کتاب روشنگری های آلبرت اینشتین

اثر فریدریک مورلوت از انتشارات هوپا