بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب استراواگانزا 2

کتاب استراواگانزا 2

اثر ماری هافمن از انتشارات هوپا


 کتاب تافی

کتاب تافی

اثر سارا کروسان از انتشارات افق


 کتاب بلبل سرگشته

کتاب بلبل سرگشته

اثر فرشته مولوی از انتشارات افق


 کتاب خاطرات خون آشام 7

کتاب خاطرات خون آشام 7

اثر ال جی اسمیت از انتشارات نشر ویدا


 کتاب خاطرات خون آشام 6

کتاب خاطرات خون آشام 6

اثر ال جی اسمیت از انتشارات نشر ویدا


 کتاب خاطرات خون آشام 5

کتاب خاطرات خون آشام 5

اثر ال جی اسمیت از انتشارات نشر ویدا


 کتاب گونه شناسی انواع بابا

کتاب گونه شناسی انواع بابا

اثر زهرا جلائی فر از انتشارات فنی ایران


 کتاب بلوغ

کتاب بلوغ

اثر سیدحمید آتش پور از انتشارات ابوعطا


 کتاب پادشاه مارها

کتاب پادشاه مارها

اثر جف زنتنر از انتشارات بادبادک


 کتاب شبح

کتاب شبح

اثر جیسون رینولدز از انتشارات بادبادک