بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب ماجراهای باورنکردنی پروفسور برانشتام

کتاب ماجراهای باورنکردنی پروفسور برانشتام

اثر نورمن هانتر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب لک لک ها بر بام

کتاب لک لک ها بر بام

اثر میندرت دویونگ از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب خواهران غریب

کتاب خواهران غریب

اثر اریش کستنر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب آثار گروهی تصویرگران

کتاب آثار گروهی تصویرگران

اثر فرهاد حسن زاده از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب فصل پنجم: سکوت

کتاب فصل پنجم: سکوت

اثر محمدرضا بایرامی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب باغ کیانوش

کتاب باغ کیانوش

اثر علی اصغر عزتی پاک از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب زیبا صدایم کن

کتاب زیبا صدایم کن

اثر فرهاد حسن زاده از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب پیدا و پنهان در طبیعت

کتاب پیدا و پنهان در طبیعت

اثر مجید عمیق از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب او همنشین فرشته ها بود

کتاب او همنشین فرشته ها بود

اثر سعید روح افزا از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب اتاق تاریک

کتاب اتاق تاریک

اثر محمد بکایی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان