بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب از اعماق قلبم

کتاب از اعماق قلبم

اثر شارون ام دریپر از انتشارات آلاچیق


 کتاب میلیون ها سایه خاکستری

کتاب میلیون ها سایه خاکستری

اثر سینتیا کادوهاتا از انتشارات آلاچیق


 کتاب دوردست ها؛جایی برای زندگی

کتاب دوردست ها؛جایی برای زندگی

اثر سینتیا کادوهاتا از انتشارات آلاچیق


 کتاب مکس والبرت آخر خنده 1

کتاب مکس والبرت آخر خنده 1

اثر مت استنتون از انتشارات گیسا


 کتاب مکس والبرت آخر خنده 6

کتاب مکس والبرت آخر خنده 6

اثر مت استنتون از انتشارات گیسا


 کتاب مکس والبرت آخر خنده 5

کتاب مکس والبرت آخر خنده 5

اثر مت استنتون از انتشارات گیسا


 کتاب مکس والبرت آخر خنده 4

کتاب مکس والبرت آخر خنده 4

اثر مت استنتون از انتشارات گیسا


 کتاب مکس والبرت آخر خنده 2

کتاب مکس والبرت آخر خنده 2

اثر مت استنتون از انتشارات گیسا


 کتاب فرقه اسسین ها (5)

کتاب فرقه اسسین ها (5)

اثر دن واترز از انتشارات باژ


 کتاب بتمن: پیش از بتمن

کتاب بتمن: پیش از بتمن

اثر دیوید لیومن از انتشارات باژ