بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب آزتک های بی اعصاب

کتاب آزتک های بی اعصاب

اثر تری دیری از انتشارات افق


 کتاب مالیس _ 1

کتاب مالیس _ 1

اثر کریس وودینگ از انتشارات پرتقال


 کتاب افسانه ی آنیرا _ 1

کتاب افسانه ی آنیرا _ 1

اثر اندرو پیترسون از انتشارات پرتقال


 کتاب جادوی فوتبال 1

کتاب جادوی فوتبال 1

اثر مت اولدفیلد از انتشارات پرتقال


 کتاب درخت زیتون شعله ور

کتاب درخت زیتون شعله ور

اثر کائو ونشوان از انتشارات مدرسه


 کتاب سیتونیک

کتاب سیتونیک

اثر برندون سندرسون از انتشارات آذرباد


 کتاب پر شاهین

کتاب پر شاهین

اثر ترودی تروت از انتشارات هفت و نیم


 کتاب راز نبولا

کتاب راز نبولا

اثر ترودی تروت از انتشارات هفت و نیم


 کتاب اسرار مایا

کتاب اسرار مایا

اثر ر آ مونتگومری از انتشارات دیبایه


 کتاب سفر باورنکردنی به زیر دریا

کتاب سفر باورنکردنی به زیر دریا

اثر لزلی سیمز از انتشارات برکه