بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب قصه هایی از نویسندگان بزرگ برای نوجوانان

کتاب قصه هایی از نویسندگان بزرگ برای نوجوانان

اثر ایتالو کالوینو-ویکتور هوگو-رودیارد کیپلینگ-ژرار دونروال از انتشارات ناهید


 کتاب سیگار پدربزرگ

کتاب سیگار پدربزرگ

اثر کیم گاسلین از انتشارات فنی ایران


 کتاب آسنا و راز کنیسه

کتاب آسنا و راز کنیسه

اثر سمانه خاکبازان از انتشارات مهرستان


 کتاب کی میتونه بجز تو برمودا باشه

کتاب کی میتونه بجز تو برمودا باشه

اثر علی آرمین از انتشارات مهرستان


 کتاب فرمانده گندم خوار

کتاب فرمانده گندم خوار

اثر سعید هاشمی از انتشارات مهرستان


 کتاب دریای اسمار

کتاب دریای اسمار

اثر مژگان شیخی از انتشارات ذکر


 کتاب امباپه

کتاب امباپه

اثر لوکا کایولی از انتشارات اندیشه کهن پرداز


 کتاب مادرم زاغچه

کتاب مادرم زاغچه

اثر فرزانه رحمانی از انتشارات فاطمی


 کتاب چطور زندگی می کنی؟

کتاب چطور زندگی می کنی؟

اثر یوشینو گنزابورو از انتشارات دانش آفرین


 کتاب آنچه خواهیم ساخت

کتاب آنچه خواهیم ساخت

اثر الیور جفرز از انتشارات بازی و اندیشه