بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب زندگی را آفتابی می کنم

کتاب زندگی را آفتابی می کنم

اثر رنه واتسون از انتشارات پیدایش


 کتاب قصه های هفت اورنگ جامی

کتاب قصه های هفت اورنگ جامی

اثر عبدالرحمن جامی از انتشارات پیدایش


 کتاب شاهنامه فردوسی , پادشاهی منوچهر

کتاب شاهنامه فردوسی , پادشاهی منوچهر

اثر ابوالقاسم فردوسی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب کایاز و بچه های درخت

کتاب کایاز و بچه های درخت

اثر شراره هاشم دباغیان از انتشارات نشر گویا


 کتاب زاغ نامه

کتاب زاغ نامه

اثر مصطفی اعلمی از انتشارات بهار سبز


 کتاب مجموعه ایلیاد و اودیسه

کتاب مجموعه ایلیاد و اودیسه

اثر نیک مک کارتی-یاروسلاو هولاک از انتشارات افق


 کتاب مهارت های زندگی

کتاب مهارت های زندگی

اثر مجموعه ی نویسندگان-دانش نصیری نیا از انتشارات آوای نور


 کتاب برف و آفتاب

کتاب برف و آفتاب

اثر فرهاد حسن زاده از انتشارات فاطمی


 کتاب عبور از سرزمین مرگ

کتاب عبور از سرزمین مرگ

اثر آر ال استاین از انتشارات آسمان خیال


 کتاب قلمروی وارونه

کتاب قلمروی وارونه

اثر مری لو از انتشارات نشر ویدا