بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب جودی و تلاش برای آزادی

کتاب جودی و تلاش برای آزادی

اثر مگان مک دونالد از انتشارات نشر قیوم


 کتاب وقتی سه پایه ها به زمین آمدند

کتاب وقتی سه پایه ها به زمین آمدند

اثر جان کریستوفر از انتشارات قدیانی


 کتاب از خودت بنویس

کتاب از خودت بنویس

اثر رفیع افتخار از انتشارات ویژه نشر


 کتاب مسابقه ی فضایی (قصه های دبستانی)

کتاب مسابقه ی فضایی (قصه های دبستانی)

اثر مالوری بلکمن از انتشارات پیدایش


 کتاب بازگشت مردگان

کتاب بازگشت مردگان

اثر الناز دادخواه از انتشارات موج


 کتاب هفت گنج

کتاب هفت گنج

اثر الناز دادخواه از انتشارات موج


 کتاب مجمع دزدان

کتاب مجمع دزدان

اثر الناز دادخواه از انتشارات موج


 کتاب بلگاریاد 3

کتاب بلگاریاد 3

اثر دیوید ادینگز از انتشارات باژ


 کتاب خواهران گمشده

کتاب خواهران گمشده

اثر هالی بلک از انتشارات باژ


 کتاب رمان های راحت خوان 1 (کلاس نابغه ها)

کتاب رمان های راحت خوان 1 (کلاس نابغه ها)

اثر سویگو کینوگاسا از انتشارات پیدایش